The 12th Invest in ME Research Conference June, 2017, Part 2
MEMum presents the second article in a series of three about the recent 12th Invest In ME International Conference (IIMEC12) in London.
Discuss the article on the Forums.

Meirleir confirms XMRV findings in Europe

Discussion in 'Media, Interviews, Blogs, Talks, Events about XMRV' started by Rivotril, Aug 24, 2010.

 1. Rivotril

  Rivotril Senior Member

  Messages:
  154
  Likes:
  0
  http://www.nieuws.be/nieuws/VUB-ond...chronisch_vermoeidheidssyndroom_6a743703.aspx

  VUB-onderzoekers vinden nieuw virus bij patinten met chronisch vermoeidheidssyndroom
  Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en van het Belgisch biotechnologiebedrijf R.E.D. Laboratories zijn erin geslaagd om een nieuw retrovirus te onderscheiden bij patinten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CFS/ME-patinten). Daarmee bevestigen ze recente Amerikaanse bevindingen hieromtrent. Dat meldt de VUB-persdienst dinsdag.

  Amerikaanse onderzoekers van de University of Nevada ontdekten in oktober 2009 dat de meerderheid van de CFS/ME-patinten drager zijn van een nieuwe retrovirus XMRV. Deze onderzoeksresultaten zijn ook al bevestigd door de Harvard Medical School en het National Institute of Health (NIH). Nieuw bij het onderzoek onder leiding van VUB-professor De Meirleir is dat het virus werd aangetroffen bij CFS/ME-patinten uit heel Europa. Bovendien is de immunologische signatuur, een soort voetafdruk in het immuunsysteem, vergelijkbaar met die van symptomatische HIV-patinten. "Het lijkt erop dat voor de zowat 17 miljoen CFS/ME patinten-wereldwijd een einde komt aan een lange lijdensweg rond de erkenning van hun ziekte. De ontwikkeling van gerichte therapien is al volop aan de gang, zowel in Belgi als in het buitenland", zegt De Meirleir. Zijn nieuwe bevindingen worden op 7 en 8 september voorgesteld op een workshop van NIH in Washington.
   
 2. Rivotril

  Rivotril Senior Member

  Messages:
  154
  Likes:
  0
  google translate, seems fine to me at first sight

  VUB researchers find new virus in patients with chronic fatigue syndrome
  Researchers at the Free University of Brussels (VUB) and the Belgian biotech company Red Laboratories have succeeded in distinguishing a new retrovirus in patients with chronic fatigue syndrome (CFS / ME patients). Thus they confirm recent U.S. findings on this issue. VUB-Press Service reports that Tuesday.

  U.S. researchers at the University of Nevada in October 2009 found that the majority of CFS / ME patients are carriers of a new retrovirus XMRV. These findings have also been confirmed by the Harvard Medical School and the National Institutes of Health (NIH). New to the study led by Professor De Meirleir VUB is that the virus was found in CFS / ME patients from across Europe. Moreover, the immunological signature, a kind of footprint in the immune system, is similar to that of symptomatic HIV patients. "It seems that for the roughly 17 million CFS / ME patients world-wide end to a long ordeal surrounding the recognition of their illness. The development of targeted therapies is already underway, both in Belgium and abroad" says De Meirleir.
  His new findings on 7 September 8 and presented at a workshop of NIH in Washington.
   
 3. Jemal

  Jemal Senior Member

  Messages:
  1,031
  Likes:
  65
  [cut out translation that contained at least 1 error, there's a better translation of this article on page 2 of this thread]

  So it does look like the virus can actually swim or is intelligent enough to check in at airports ;)
   
 4. Rrrr

  Rrrr Senior Member

  Messages:
  1,561
  Likes:
  704
  this is amazing and wonderful news. is there any way to find his study? is it online? what is the name of the study?
   
 5. Jemal

  Jemal Senior Member

  Messages:
  1,031
  Likes:
  65
  At the moment I can only find these two articles through Google. I hope more news will be forthcoming.
   
 6. VillageLife

  VillageLife Senior Member

  Messages:
  674
  Likes:
  36
  United Kingdom
  GREAT news!!
   
 7. HowToEscape?

  HowToEscape? Senior Member

  Messages:
  571
  Likes:
  761
  Fortunately, these virii can not reach England.

  They do not have papers from NHS.
   
 8. Trooper

  Trooper Senior Member

  Messages:
  105
  Likes:
  2
  UK
  Cool! Thanks for posting this :)
   
 9. sensing progress

  sensing progress Senior Member

  Messages:
  296
  Likes:
  15
  Tucson, AZ
  At the end of the Response in Science: Second Paper Supports Viral Link to Chronic Fatigue Syndrome it says:
  Sounds like one of the abstracts she saw was these findings from Professor De Meirleir. :victory:
   
 10. Sunshine

  Sunshine Senior Member

  Messages:
  208
  Likes:
  5
  UK
  Kisses for you all round.
  XxX
   
 11. urbantravels

  urbantravels disjecta membra

  Messages:
  1,333
  Likes:
  518
  Los Angeles, CA
  I'd love to see the English-language media pick up on this report...somewhere.
   
 12. pictureofhealth

  pictureofhealth XMRV - L'Agent du Jour

  Messages:
  534
  Likes:
  7
  Europe

  Yes, as long as it has a valid passport!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   
 13. Min

  Min Guest

  Messages:
  1,386
  Likes:
  1,928
  UK
  Thank you for posting this exciting news.
   
 14. Recovery Soon

  Recovery Soon Senior Member

  Messages:
  380
  Likes:
  38
  This is great news. On another post it said: "It looks like there's going to be an end to the suffering of 17 million CFS/ME patients worldwide" which got me even more excited.

  My guess is the first one is the correct one.
   
 15. Rivotril

  Rivotril Senior Member

  Messages:
  154
  Likes:
  0
  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=H92UEIJL&subsection=173

  new article today, some additions:

  Onderzoek naar CVS in stroomversnelling
  woensdag 25 augustus 2010

  BRUSSEL - Steeds meer wetenschappelijke studies linken het chronischevermoeidheidssyndroom aan een familie virussen.
  Wetenschappers van de VUB en van het Belgische biotechnologiebedrijf R.E.D. Laboratories onderzochten onlangs CVS-patinten uit verschillende Europese landen, waaronder Belgi, Noorwegen en Zweden. Hun resultaten bevestigen recente Amerikaanse bevindingen: dat de meeste mensen die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom drager zijn van een retrovirus. Retrovirussen, waaronder ook het aidsvirus, bedden zich in ons genetisch materiaal in.

  Het waren onderzoekers van de universiteit van Nevada die eind vorig jaar als eersten publiceerden over de link tussen CVS en virussen. 67 van de 101 gescreende patinten bleken besmet met het XMRV-gammaretrovirus, dat bij gezonde mensen nauwelijks voorkomt. De onderzoekers veronderstelden dat het via bloedtransfusies wordt doorgegeven.

  Vier studies die daarna werden uitgevoerd, vonden geen link, maar in mei bevestigden onderzoekers van de National Institutes of Health die bevindingen wel.

  Op vraag van de Amerikanen ging men ook in Engeland en in Brussel aan de slag. ‘Ze wilden nagaan of het om een lokaal fenomeen ging', aldus professor Kenny De Meirleir, die het VUB-onderzoek leidde. Neen dus: in beide studies werden bij de meeste patinten gammaretrovirussen gevonden.

  Het is te vroeg om van een definitieve doorbraak te spreken, maar De Meirleir heeft er een goed oog in. ‘Het lijkt erop dat er voor de naar schatting 17 miljoen CVS-patinten in de wereld een einde komt aan de lange lijdensweg inzake erkenning van hun ziekte.'

  CVS-patinten kampen met onder meer oververmoeidheid, ontstekingen van het ruggenmerg, spier-, keel- en hoofdpijn. Maar CVS, dat vier keer meer vrouwen dan mannen treft, wordt nog vaak beschouwd als een psychische aandoening. Zo gaat het doorgaans met ziektebeelden waarvoor geen duidelijke oorzaak wordt gevonden. Er is ook geen afdoende behandeling. Als De Meirleir en zijn collega's gelijk krijgen, kan dat veranderen. ‘Dan is CVS iets als chronische hepatitis.' En krijgt de aandoening ook een andere naam. ‘Mogelijk GRD — gamma retroviral disease.'
   
 16. Rivotril

  Rivotril Senior Member

  Messages:
  154
  Likes:
  0
  translated to English:


  Research in CFS into higher gear
  Wednesday, August 25, 2010

  BRUSSELS - More and more scientific studies link chronic fatigue syndrome to a family of viruses.

  Scientists from the Free University of Brussels (VUB) , and the Belgian biotech company RED Laboratories recently examined CFS patients from different European countries, including Belgium, Norway and Sweden. Their results confirm recent U.S. findings: that most people who suffer from chronic fatigue syndrome are carriers of a retrovirus. Retroviruses, including the AIDS virus, bed into our genetic material.

  There were researchers from the University of Nevada at the end of last year were who first published about the link between CFS and viruses. 67 of the 101 screened patients were infected with the retrovirus XMRV, that is largely absent in healthy people. The researchers assumed that it is passed through blood transfusions.

  Four studies were subsequently conducted, found no link, but in May researchers from the National Institutes of Health confirmed findings which do.

  At the request of the Americans, the scientists also got to work in England and in Brussels. "They wanted to know whether it was a local phenomenon," said Professor Kenny De Meirleir, who led the VUB research. It wasn’t: In both studies, there were found gamma retroviruses at most patients.

  It is too early for a final breakthrough to talk, but De Meirleir has a good eye. "It seems that for the estimated 17 million patients in the CVS world an end to the long agony of recognition of their illness."

  CFS patients suffer from include fatigue, inflammation of the spinal cord, muscle and throat and headache. CFS, that hits women four times more than men, yet is often considered a mental illness. This is what usually happens with diseases for which no obvious cause is found. There is no effective treatment. As the Kenny and his colleagues proved right, this can change that. "Then CFS is something like chronic hepatitis." And the disease gets a different name. "Possibly GRD - gamma retroviral disease."
   
 17. RustyJ

  RustyJ Contaminated Cell Line 'RustyJ'

  Messages:
  1,194
  Likes:
  899
  Mackay, Aust
  How is it that info on this study has been released prior to publication?
   
 18. Rivotril

  Rivotril Senior Member

  Messages:
  154
  Likes:
  0
  i dunno.. but i remember the h2s thing:
  first press release, then some presentations...
  so he doesnt have a quite "regular" way of bringing things...

  but i think that (and this is a just thought) he did the test red labs "learned" from Vipdx and maybe also the Antibody test from Vipdx (which was just released for commercial purposes, (but was maybe ready for quite a while and they waited with it until the Lo paper) and maybe Redlabs could already work with it for studying those patients)
  i do not know anything about it, just totally guessing...
  think that we have to wait till september conference to know more
   
 19. anciendaze

  anciendaze Senior Member

  Messages:
  1,841
  Likes:
  4,779
  I notice that this reporter is now talking about a group at the U. of Nevada instead of WPI. (Of course the WPI has always been at U. of N.) I believe this indicates this announcement is being taken more seriously.
   
 20. Jemal

  Jemal Senior Member

  Messages:
  1,031
  Likes:
  65
  Yes, the first one is correct. The second one was my (sloppy) translation. Unfortunately I made a couple of errors yesterday, darn foggy brain. I removed my translation as Rivotril has done a better job. Sorry!

  Still exciting times.
   

See more popular forum discussions.

Share This Page