August 8th, 2016: Understanding and Remembrance Day for Severe Myalgic Encephalomyelitis
Jody Smith joins with other ME voices in honor of Understanding and Remembrance Day for Severe Myalgic Encephalomyelitis.
Discuss the article on the Forums.

letter Nijmegen to Whitemoore

Discussion in 'XMRV Research and Replication Studies' started by lansbergen, May 1, 2010.

 1. natasa778

  natasa778 Senior Member

  Messages:
  1,774
  Likes:
  2,461
  and yet they state in this letter that their "solid, sensitive PCRs efficiently detected XMRV in a cell line, as well as in positive samples that were provided to us by Dr Judy Mikovits..."

  ???

  I don't have access to their paper right now, could someone check please?
   
 2. V99

  V99

  Messages:
  1,471
  Likes:
  5
  UK
  Sorry Gerwyn, I have failed to phrase my question well. It does look like I don't understand they are talking about samples sent to the WPI from Nijmegen. :Retro smile:

  Your answer however does address what I meant to say. They should never have published.

  One more question. Should Nijmegen have waited for a response from the WPI before trying to publish? i.e. once the WPI had test Nijmegen's samples. Is that the normal protocol? :confused:
   
 3. Gerwyn

  Gerwyn Guest

  They now say that the sample sent by Judy M tested positive.Yet they did not use that sample as a control in their study or mention any of that in the paper.instead they used a synthetic clone as their control at god knows what concentration.If they had used Judy M,s sample as their control then their paper would have been accepted anywhere.more to the point the debate would now be over from a virological point of view! The problem is that they would have had to report all the data on the WPI positive control in their study.Now they merely have to say thet her samples tested positive using their methods! They would say that now would n,t they yet they dont provide the objective evidence that science demands. if they has a positive control all they needed to do was say so in their study prove it and game over! I dont know what everyone else thinks but I cannot believe that a scientist would not mention that they detected xmrv in the wpi sample and prove that their methods work.instead they used a synthetic clone! That is scientifically illiterate and akin to shooting yourself in both feet deliberately!
   
 4. lansbergen

  lansbergen Senior Member

  Messages:
  2,511
  Likes:
  2,726
  This was posted on a dutch forum today. https://listserv.surfnet.nl/archives/me-platform.html

  Nijmegenaren worden een beetje moe van die onprofessionele Amerikanen

  Een virus in het bloed of niet? CVS-onderzoekers in Nijmegen en Amerika maken er ruzie over.

  Door Ellen de Visser, Volkskrant 1 mei 2010

  De Amerikaanse bevindingen over het verband tussen het chronisch
  vermoeidheids-syndroom (CVS) en een retro-virus zijn de afgelopen maanden
  door drie Europese studies weerlegd, maar opmerkelijk genoeg zien
  internationale bloedbanken in het Amerikaanse onderzoek alsnog aanleiding
  voor maatregelen. De Canadese organisatie voor de bloedvoorziening besloot
  begin deze maand om patinten die CVS hebben of hebben gehad, te weren als
  bloeddonor.

  Australi en Nieuw-Zeeland overwegen dezelfde stap. De Europese organisaties
  beraden zich, aldus een woordvoerder van het Nederlandse Sanquin. 'De
  wetenschappelijke onderbouwing is inderdaad dun, maar we willen het bloed zo
  veilig mogelijk houden.'

  'Onbegrijpelijk', zegt Jos van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde aan
  het UMC St Radboud. Nadat het Amerikaanse Whittemore Petterson Institute
  (WPI) bij tweederde van de onderzochte CVS-patinten het XMRV-virus had
  aangetroffen en daarover publiceerde in Science, deed Van der Meer met zijn
  collega's het onderzoek over. Zij vonden niets. Twee Britse
  onderzoeksgroepen kwamen eerder tot dezelfde uitkomst.

  Maar de publicatie van de Nederlandse studie, twee maanden geleden in het
  Bri*tish Medical Journal, heeft de discussie niet beslecht. Het WPI gedraagt
  zich 'uiterst onprofessioneel, zegt van der Meer, door iedereen die de
  Amerikaanse resultaten bekritiseert, 'zeer agressief te bejegenen. Het
  besluit van de bloedbanken werpt nog eens extra olie op het vuur.

  Twee weken geleden stuurde WPI-directeur Annette Whittemore een brief aan de
  Britse hoogleraar retrovirologie Myra McClure. McClure vond geen virus in
  het bloed van CVS-patinten, en Whit*temore stelde haar voor om
  bloedmonsters uit te wisselen. Zij vroeg zich af of de hoogleraar de juiste
  technieken had gebruikt om het virus op te sporen. In die brief, die op de
  site van het WPI verscheen, wordt de Nederlandse studie onderuitgehaald. Het
  WPI blijkt met de Nijmeegse onderzoekers wel monsters te hebben
  uitgewisseld, en de Amerikanen vonden in drie van de tien Nederlandse
  monsters XMRV. De Nijmeegse onder*zoekers ontvingen ook positieve Amerikaans
  bloedmonsters om te achterhalen of zij het betrokken virus wel konden
  opsporen. Maar over dat alles zwegen zij in hun publicatie, aldus
  Whittemore.

  Van der Meer noemt het 'buitengewoon onwetenschappelijk' dat de integriteit
  van zijn onderzoeksgroep in een brief aan een ander in twijfel wordt
  getrokken. Nijmegen heeft deze week een brief teruggeschreven (en die ook
  maar op de eigen website geplaatst).

  'We hebben inderdaad bloedmonsters naar het WPI gestuurd', licht hij toe.
  'De Amerikanen vonden het virus in twee van de zeven monsters van patinten
  en in een van de drie monsters uit de controlegroep. Dat betekent voor beide
  groepen een score van 30 procent; dus is

  er geen verschil in incidentie tussen patinten- en controlegroep. We hebben
  de publicatie uitgesteld en nogmaals de drie betrokken monsters
  gecontroleerd, maar die bleven negatief. We zagen geen reden om de
  publicatie aan te passen.'

  In de positieve monsters die de Amerikanen opstuurden, vonden de
  Nijmegenaren wel XMRV. Ook in de positieve cellijn van prostaatkanker die ze
  kregen van het urologielab van het ziekenhuis, kon het virus worden
  aangetoond. 'Het kan dus niet aan onze meetmethode liggen. We hebben
  bovendien dezelfde methode gebruikt als de Amerikanen.'

  Internationale onderzoekers hebben Science brieven geschreven over de
  methodologische tekortkomingen van de Amerikaanse studie. Die Nijmeegse
  brief is geaccepteerd. Het onderzoek had in minstens twee laboratoria moeten
  plaatsvinden, zegt Van der Meer. 'Als je veel met een bepaald virus werkt,
  is de kans dat je de eigen monsters ermee besmet levensgroot. Bij positieve
  testresultaten, zeker als ze van groot belang zijn, moet j e nooit op een
  lab afgaan, dat weet iedere wetenschapper. Ik begrijp niet dat Science
  daarmee akkoord is gegaan.'

  Van der Meer zegt dat hij het WPI heeft voorgesteld om de complete bestanden
  uit te wisselen. 'Daar is nog niet op gereageerd.' Onderzoek van onder meer
  de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC moet de komende tijd duidelijk maken
  wie gelijk heeft. Het Amerikaanse ministerie van Gezondheidszorg bestudeert
  momenteel of XMRV via bloed kan wor*den overgedragen. Voorlopig kunnen
  CVS-patinten gewoon bloed geven, aldus de CDC op zijn website.

  De vraag is of ze dat doen, zegt Van der Meer. Mogelijk worden ze al geweerd
  omdat een goede gezondheid voorwaarde is voor bloeddonatie. Bovendien: het
  laatste wat CVS-patinten willen, is hun hemoglobinegehalte laten dalen,
  zegt hij. 'Ik zou patinten afraden donor te worden.'
   
 5. Gerwyn

  Gerwyn Guest

  XMRV concentration in a cell line is many orders of magnitude higher than in blood and they even amplified that.They however chose not to amplyfy their blood sample at all.The cell lines were actively cultured(ensuring viral replication) further amplyfying the titre.The fact that they could detect XMRV in a prostate cell line is irrelevant as far as PCR is concerned.If they really do not know that then their knowledge as virologists is at least questionable.
   
 6. V99

  V99

  Messages:
  1,471
  Likes:
  5
  UK
  I now understand.

  What a bunch of ..... fill in the gap yourself. I am appalled. I will be surprised if anyone disagrees with your assessment Gerwyn. :Retro mad:
   
 7. garcia

  garcia Aristocrat Extraordinaire

  Messages:
  973
  Likes:
  238
  UK
  The Lancet has just gone up in my estimation.
   
 8. Adam

  Adam

  Messages:
  495
  Likes:
  2
  Sheffield UK
  XMRVDB (XMRV Denialist Bait)

  Let's see if anyone walks into your trap V99?

  Naughty. Naughty. ;)
   
 9. V99

  V99

  Messages:
  1,471
  Likes:
  5
  UK
  Yes, robust science please!
   
 10. V99

  V99

  Messages:
  1,471
  Likes:
  5
  UK
 11. Countrygirl

  Countrygirl Senior Member

  Messages:
  3,733
  Likes:
  19,277
  UK
  I was about to ask this as well. Thanks Natasa.

  I was also struck by the statement that Dr Judy claims that sporadic and epidemic cases may not be the same illness. I don't see why this should be said, if she didn't state it, so has she changed her mind since the Lisbon conference? I understood that she maintains that XMRV accounts for both types of onset. This is a very important piece of information to my unscientific mind.

  The letter also states that Dr Judy had not tested sporadic cases.

  What was the date of the Lisbon conference, please, as I cannot recall?

  Can anyone answer these questions please?
   
 12. Alexia

  Alexia Senior Member

  Messages:
  164
  Likes:
  1
  Portugal
  Thanks Lansbergen, The problem with the media in the Netherlands is that they always make the opinions of Van der Meer prevail in the news... I suppose we just need more studies confirming the WPI results.
   
 13. V99

  V99

  Messages:
  1,471
  Likes:
  5
  UK
  Countrygirl

  I think it was Oct 19, but I don't think Mikovits knew where all the samples came from until December? Anyone?
   
 14. V99

  V99

  Messages:
  1,471
  Likes:
  5
  UK
  Yep, 19 Oct 2009. Tri-Society Annual Conference http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WDF-4X8C4P6-12&_user=10&_coverDate=11%2F30%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1318505647&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=5a27da586bbce5afb789591a405f4fa7

  This is a quote from the talk Mikovits gave on Pro Health January 23rd 2010.
  This is a quote from the IACFS/ME Newsletter Apr 2010 Q & A
  and another

   
 15. Gerwyn

  Gerwyn Guest

  Dr Judy Did,t claim that.it was raised by the Dutch professor.Judy,s answer was then subjected to "interpretation"
   
 16. lansbergen

  lansbergen Senior Member

  Messages:
  2,511
  Likes:
  2,726
  Does anyone know anything about a letter from Nijmegen about the american study being accepted by science?
   
 17. Gerwyn

  Gerwyn Guest

  yet Mclure and Groom did not appear to know this!
   
 18. Cort

  Cort Phoenix Rising Founder

  The BMJ Kuppevald paper was first rejected by Lancet - is that correct? That would partially explain the BMJ's need to explain to the world why they accepted it. Are we sure of that?
   
 19. V99

  V99

  Messages:
  1,471
  Likes:
  5
  UK
  Yep

  Here is the quote
   
 20. V99

  V99

  Messages:
  1,471
  Likes:
  5
  UK
  This is a quote from the letter to McClure from Annette Whittemore.

  It contradicts the previous comments from Mikovits.
  I guess Annette probably got this wrong, but they keep saying they were from all over the USA.
  This is from their website. I think this has been on there for some time now. http://www.wpinstitute.org/xmrv/xmrv_qa.html
   

See more popular forum discussions.

Share This Page